Wednesday, July 2, 2014

SKE48 Airi Furukawa "Datsu Shojo" on EX Taishu Magazine

Airi Furukawa
SKE48 Team K2
Birthday: December 13, 1989
Nikname: Airin

SKE48 Airi Furukawa
"Datsu Shojo" on EX Taishu Magazine

No comments:

Kawaii Idol