Monday, March 23, 2015

AKB48 Mion Mukaichi "Miion no Iitokoro 10ko" on Young Jump MagazineMion Mukaichi
AKB48 Team 4
Birthday: January 29, 1998
Nickname: Miion

AKB48 Mion Mukaichi "Miion no
Iitokoro 10ko" on Young Jump Magazine

No comments: