Thursday, April 30, 2015

HKT48 Natsu, Haruppi and Mio "Moteki Has Come" on Young Magazine


Mio Tomonaga 

Haruka Kodama 

Natsumi Matsuoka HKT48 Natsu, Haruppi and Mio
"Moteki Has Come" on Young Magazine

No comments: