Saturday, June 6, 2015

AKB48 "Big3 Best of Best" on Flash Magazine

HKT48 Rino Sashihara


AKB48 Yuki Kashiwagi 


AKB48 Mayu Watanabe

AKB48 "Big3 Best of Best" on Flash Magazine

No comments: