Tuesday, June 2, 2015

HKT48 Natsumi Matsuoka "Natsu Koi Shokogun" on Young Jump Magazine

Natsumi Matsuoka
HKT48 Team H
Birthday: August 8, 1996
Nickname: Natsu

HKT48 Natsumi Matsuoka "Natsu Koi
Shokogun" on Young Jump Magazine

No comments:

Kawaii Idol