Saturday, October 10, 2015

AKB48 Mariya Nagao "Etoile" on WPB MagazineMariya Nagao
AKB48 Team K
Birthday: March 10, 1994
Nickname: Mariyagi

AKB48 Mariya Nagao "Etoile"
on WPB Magazine

No comments: