Thursday, February 4, 2016

HKT48 Meru Tashima "Yatto Kimi ni Aeta" on Manga Action MagazineMeru Tashima
HKT48 Team H
Birthday: January 7, 2000
Nickname: Meru

HKT48 Meru Tashima "Yatto Kimi ni Aeta"
on Manga Action Magazine

No comments:

Kawaii Idol