Wednesday, May 4, 2016

AKB48 Moe Goto "Bika Sokudo" on UTB Magazine
Moe Goto
AKB48 Team B
Birthday: May 20, 2001
Nickname: Moekyun

AKB48 Moe Goto
"Bika Sokudo" on UTB Magazine

No comments: