Wednesday, May 18, 2016

HKT48 Natsumi Matsuoka "Rin to Shite" on BLT Graph MagazineNatsumi Matsuoka
HKT48 Team H
Birthday: August 8, 1996
Nickname: Natsu

HKT48 Natsumi Matsuoka
"Rin to Shite" on BLT Graph Magazine

No comments:

Kawaii Idol